Alapszabály

 
 
Az Egyesület célja:  Alapszabály II. fejezetének 1 pontja szerint

 

 1. A sztómaviselők, inkontinensek életminőségének javítása.
 2. A krónikus sebellátás fejlesztése.
 3. A sztómaterápiás munka társadalmi megismertetése és elismertetése;
 4. A sztómaterápia, mint szakma elismertetése.
 5. A sztómaterápiás munka szakmai színvonalának emelése, kutatások, képzések, továbbképzések szervezése és   támogatása ebben a körben;
 6. Betegségmegelőzés, a lakosság egészségi állapotának megőrzése az egészséges – illetve aktuális állapotnak megfelelő szokások kialakítása, illetve pozitív befolyásolás útján;
 7. A sztómaviselők teljes rehabilitációjának elősegítése;
 8. A sztómaterápiás munka és gyakorlat társadalmi szintű hasznosítása, ismeretterjesztés, többirányú és komplex     hasznosítási stratégiák kidolgozása és megvalósítása az egészségtudományi eredményekre vonatkozóan;
 9. Tagjaink szakmai ismereteinek elmélyítése, hazai és nemzetközi szakmai eredmények követése, egységes szakmai szemlélet kialakítása;
 10. Országos szintű tanácsadó iroda létrehozása és működtetése, amely az egészségügyi alap- és szakellátásra  támaszkodva a MASZNE által kidolgozott egységes protokollok alapján végzi tevékenységét, s minden rászorultnak, érdeklődőnek segítséget nyújt;
 11. A sztómaterapeuták szakmai, etikai érdekeinek érvényesítése;
 12. Együttműködés a sztómaviselőket, krónikus sebbel élőket, valamint az inkontinenseket érintő egyéb érdekképviseleti szervezetetekkel és szakmai társaságokkal és ennek kapcsán ezen betegségek megelőzésének és korszerű terápiájának szakmai támogatása és minél szélesebb körű megismertetése céljából;
 13. Nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása.
 

Alapszabály letöltés itt >>>

 

nea 01

th

Honlapunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  és a Nemzeti Együttműködési Alap 
NEA-UN-17-M -0834 azonosító számú pályázat támogatásával készült.