Sztómaviselők jogai

A stomások jogainak kartája

Ez a charta a sztómások jogait mutatja be, e sajátos csoport különleges igényeit és gondozási
igényeit. Olyan információkban kell, hogy részesüljenek a gondozásról, amely lehetővé teszik
számukra az önmaguk által meghatározott és független életet, és hogy részt vehessenek minden
döntéshozatali folyamatban.
 
A Sztómások Nemzetközi Szövetségének deklarált célja az, hogy valamennyi sztómás rendelkezzék
a műtétjüket követő kielégítő életminőséghez való joggal, és hogy az alábbi Charta a világ minden
országában megvalósuljon.
 
❖ Műtét előtti konzultáció annak érdekében, hogy a sztómás meggyőződhessen az  operáció
     előnyeiről és a sztómával való élet alapvető tényeiről.
 
❖ A megfelelő helyen és jól felépítetten, a sztómás komfortjának teljes  figyelembevételével
     kialakított sztóma.
 
❖ Gyakorlott és szakszerű operáció előtti és utáni orvosi és sztómanővéri ellátás mind a
     kórházban, mind a közösségben.
 
❖ Teljes és részletes információ valamennyi, az adott országban rendelkezésre álló
     segédeszközről és orvosi felszerelésről.
 
❖ Az elérhető sztómás termékek közötti előítéletektől és fenntartásoktól mentes
    választás lehetősége.
 
❖ Információ a nemzeti sztómás szövetségről, valamint az általa nyújtott  szolgáltatásokról
     és támogatási lehetőségekről.
 
❖ A család, az egyéni karrier és a barátok számára szóló támogatás és információ annak
     érdekében, hogy jobban megértsék azokat a feltételeket és alkalmazkodási
     követelményeket, amelyek nélkülözhetetlenek a kielégítő sztómás életminőség  létrehozásához.

 

 

(IOA, 1993. június, Felülvizsgálva 1997. június Felülvizsgálta: World Council 2004, 2007)