Hazabocsátás

Home Care Nurse with SeniorHazabocsátás

 

Egy sztómás beteg a diagnózis felállításától a teljes felépülésik öt alapvető szakaszon megy végig.

1.  A preoperatív (műtét előtti) szakasz
2.  Döntéshozatal
3.  A közvetlen postoperatív (műtét utáni) időszak és a tanulás fázisa
4.  A kórházi elbocsátás fázisa
5.  A felépülés és előretekintés fázisa

 

Emondhatjuk, hogy a hazabocsátás fázisa már a műtét előtti elbeszélgetéskor megkezdődik, illetve amikor megszületik a döntés a sztómaképző műtétről. A preoperatív (műtét előtti) találkozó fontos információkkal szolgálhat a beteg otthoni körülményeiről, a higiénés viszonyokról, stb... A rehabilitációs időszakkal együtt ez segít felkészíteni a beteget a kórházból való elbocsátásra.

Fontos, hogy a hazabocsátás ne érje váratlanul a betegt, és ne maradjanak függőben tisztázatlan kérdések. Sokat segíthet, ha a beteg telefonos kapcsolatot tud tartani szakemberrel (sztómaterápiás nővér, operáló orvos) a felmerülő problémák megbeszélése végett. A kórházi bentfekvés idején a betegek  hozzászoknak, hogy probléma esetén mindig van a közelben nővér, akitől segítséget kérhetnek, a hazabocsátással éppen ennek hiánya fog szorongást kiváltani a betegből.

A hazabocsáthatóság szempontjai:

-  Rendezett otthoni körülmények
       -  A beteg láthatóan már elkezdte feldolgozni állapota megválzozását
       -  A beteg képes biztonságosan, kicserélni a sztómazsákot
       -  Értesítsük a körzeti nővért a beteg távozásáról
       -  A beteg ismeri a neki járó anyagi és szociális támogatási lehetőségeket
       -  A beteg tudja hol, hogyan szerezheti be a sztómaellátás eszközeit
       -  Tájékoztattuk a beteget az irrigálás lehetőségéről (colosztóma esetén)
       -  A beteg tájékoztatást kapot a betegsegítő egyesületekről
       -  Az ambuláns gondozás időpontjait beütemeztük

Hazabocsátás előtti teendők:

- El kell dönteni milyen terméket használ a beteg hazabocsátáskor?
- Elbocsátás előtt fel kell írni
- A beteget tájékoztatjuk mennyi időn belül, hol, kinél tudja felírtani a terméket
- Ellenőrízzük, hogy a termék mérete ill. az alaplapon kivágott lyuk mérete megfelelő
- Győződjünk meg róla, hogy a beteg tudja probléma esetén kihez kell fordulni

Segédeszköz beszerzés lehetőségei:

A sztómaterápiás nővér informálja a beteget a különböző tipusú sztómateráiás segédeszközökről, illetve lehetőséget biztosít, hogy a beteg többféle változatot is kipróbáljon. Azt, hogy a betegnek hányféle eszközt kell kipróbália, az attól függ, hogy milyen könnyen sikerül megtalálni a legmegfelelőbbet.

"A gyógyászati segédeszközök társadalalom biztosítási támogatásba történő befogadását, tármogatással történő rendelését, forgalmazását, javítását, kölcsönzését az Egészségügyi Minisztárium 14/2007. (III.14.) rendelete szabályozza."  A rendelet és annak mellékletei tartalmazzák : (1) a felírásra jogosultak körét; (2) a felírás jogcímét, (3) kihordási időt, (4) közgyógy ellátás igénybevételének lehetőségét, (5) a termékek helyettesíthetőségét, (6) a felírható mennyiséget és a bentfekvés időszakára vonatkozó felírási lehetőséget valamint (7) a beteg által fizetendő térítési díj mértékét ill. átvállalási tilalmát is.

A sztómaterápiás segédeszközök nagy része 98% támogatást élvez, kivéve a sztomapaszta ami 50%.

A termékek vényre történő felírása a sztóma ambulancián vagy az osztályon történik. Ezt követően a patikában, gyógyászati segédeszköz boltban ill a forgalmazónál történik a beteg kiszolgálása. A vényt kiállító szakrendelésen számon tartják hogy az adott beteg, milyen mennyiségű, milyen fajtájú terméket kapott, milyen gyakorisággal.

 

Támogatói logók 3X