Szimpóziumok

A korszerű sztómaterápia 2017.május. 5-6

Mediszintech szimpózium: "A korszerű sztómaterápia" címmel
2017. május 5-6.

Helyszín: Hotel Bonvino Wine & Spa - 8261 Badacsony, Park u. 22.

mediszintech

 Szerző: Deák Gyuláné
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Gyula
Téma:  A parasztómális hernia kapcsán kialakult sztóma körüli bőrelváltozások megfigyelése és dokumentációs problémái
 
Absztakt:
A sztómát viselő betegnek speciális gondozási szükséglete van. A rendszeres orvosi kontrollvizsgálatok mellett a sztómát és a sztóma körüli bőr állapotát is rendszeresen monitorozni kell, valamint a gondozás feladata az is, hogy a beteg biztonsággal tudja önmagát ellátni, és minél hamarabb (állapotától függően) vissza tudjon térni a korábbi életviteléhez.

Park és munkatársainak 1999-ben készült felmérésében, több mint 1600 sztómás beteg után-követéses vizsgálatában nem mutattak ki összefüggést a kialakult sztómaszövődmények és az életkor, a testtömeg, az alkalmazott műtéti technika tekintetében. A műtét előtti tájékoztatás esetén viszont csökkenő tendenciát mutatott a szövődmények előfordulása. A korai szövődmények kialakulása, valamint a sztóma típusának (ileo- vagy colostoma)
kapcsolatában összefüggéseket mutattak ki (transversostoma és ileostoma esetében P=0,0357). A sztóma alakjának tekintetében ugyancsak szignifikáns a kapcsolat a korai és a késői szövődmények kialakulásában egyaránt (korai: P=0,0015; késői: P=0,0015).

Persson és munkatársainak 2005-ben publikált vizsgálata szintén alátámasztja a sztómaterápiás ápolók által végzett műtét előtti tájékoztatás, valamint az utógondozás jelentőségét a szövődmények megelőzése és felismerése tekintetében.A késői szövődmények között meg kell említeni a - Parastomalis herniát, mely általában a műtétet követő 2 éven belül alakul ki, fokozatosan módosítva ezzel a testképet. (Sjodahl et al., 1998).

- A Peristomalis dermatitis a leggyakoribb akár korai, akár késői szövődmény, mely a sztómás betegeknél jelentkezik. (Park et al., 1999, Ratliff, Donovan, 2001, Cottam et al., 2007, Woo, 2009). Kialakulására hajlamosítanak: a sztóma nem megfelelő helyzete, technikailag nem megfelelő kialakítása, elhízás, tartós hasmenés, valamint más szövődményekhez társulva (pl. retractio, prolapsus, parastomalis hernia, stenosis) is megjelenhet. (Rolstad, Erwin-Toth, 2008. A peristomális bőrproblémák kialakulását előidéző okok az alábbiak szerint (MINDS mozaikszóval) foglalhatók össze (Woo, 2009):

Az előadáshoz szorosan kapcsolódó sztómaszövődmények miatt az Americai Colorectális Sebészek Társasága és a Sztóma-Seb- Inkontinencia Ápolók Társasága, Sztóma-Seb- Kontinencia Ápolók Társaság és az Amerikai Urológiai Szövetség támogatja a sztóma helyének kijelölését műtét előtt.
Ez az állásfoglalás arra figyelmeztet, hogy a sebész és a sztómaterápiás nővér közös, vagy önálló praeoperatív tevékenységével csökkenthető, vagy akár elkerülhető egyes posztoperatív morbiditás.

Szerző: Deák Gyuláné
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Gyula
Téma: Kontroll vizsgálatok és a prevenció jelentősége a sztómaszövődmények megelőzésében
 
Absztarkt:
A nem kívánt események bekövetkezése ellen védelmi intézkedéseket vezetünk be. Bárki, aki egy munkafolyamat során annak érdekében cselekszik, hogy ne történjen nem kívánt esemény, e terminológia szerint „kontrollt” hajt végre. ”Az irányelvek, szabályzatok, eljárások, gyakorlatok és szervezeti
struktúrák ésszerű bizonyosságot adnak arra, hogy a célkitűzések elérhetők, a nemkívánatos események megelőzhetők illetve felismerhetők, és helyesbíthetők.” (ISACA, 2007.)

Az egészségügyi világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures Inmedicine,Geneva)1978.) Inmedicine,Geneva)1978.) Inmedicine,Geneva) Inmedicine,Geneva)1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva, azt kibővítette, de besorolási elveit megőrizve miniszteri rendelet melléklete tartalmazza a járóbeteg-szakellátás eljárásának listáját, melyet a sztómás betegellátás során is alkalmazni kell.

A gondozás folyamata szakmai irányelvek, módszertani levelek figyelembevételével, illetve a helyi szabályozás szerint történik. Szakmai irányelvek, szakmai protokollok, módszertani levelek hiányában a helyi szabályozás az aktuális szakmai ismeretek, szakirodalom alapján történik.

A kezelőorvos személye meghatározott, aki a gondozás folyamatának megvalósulásáért felelős.

Sajnos hazánkban a sztómaterápiában, sztómagondozásban nem csak a fenti minőségbiztosítási előírások,hanem e speciális képzés sem valósult meg. A sztómát viselő betegnek speciális gondozási szükséglete van. A rendszeres orvosi kontrollvizsgálatok mellett a sztómát és a sztóma körüli bőr állapotát is rendszeresen monitorozni kell, valamint gondozási feladat az is, hogy a beteg biztonsággal tudja önmagát ellátni, és minél hamarabb (állapotától függően) vissza tudjon térni a korábbi életviteléhez.

A Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesülete által készített a sztómaterápiában tevékenykedő kollégák munkáját segítő útmutató, eljárás-leírás pl. A sztómakijelölés, A sztómaműtéten átesett betegek postoperatív ellátása, A sztómazsák cseréje stb., illetve az említetteken túl a sztómás betegeket segítő írásos segédanyag, tájékoztató áll rendelkezésre pl.: Nyílt végű zsák ürítése, Higienia a sztómával, Praktikus tanácsok sztómával élőknek stb.

A sztómaképző műtéten átesett beteg gondozásában az operatőr mellett kiemelt szerep jut a sztómaterápiás ápolónak, aki nem csak a sztóma ellátása, hanem a szakrendelésen alkalmazott program alapján dokumentációs feladatokat is lát el.

Az előadás a kontrollvizsgálat, sztómagondozás alkalmával leggyakrabban használt járóbeteg szakellátásban alkalmazott kódok ismertetése, tevékenységek mellett szakmai segítséget ad arra vonatkozóan, hogy mire kell figyelni a sztómaterápiás nővérnek. Hisz –„bárki, aki egy munkafolyamat során annak érdekében cselekszik, hogy ne történjen nem kívánt esemény, e terminológia szerint „kontrollt” hajt végre. ” 

 

Deák Gyuláné

 

      
 belvaros lipotvaros 2  letöltés  nea 01