Sztómaviselők jogai

A stomások jogainak kartája

Ez a charta a sztómások jogait mutatja be, e sajátos csoport különleges igényeit és gondozási
igényeit. Olyan információkban kell, hogy részesüljenek a gondozásról, amely lehetővé teszik
számukra az önmaguk által meghatározott és független életet, és hogy részt vehessenek minden
döntéshozatali folyamatban.
 
A Sztómások Nemzetközi Szövetségének deklarált célja az, hogy valamennyi sztómás rendelkezzék
a műtétjüket követő kielégítő életminőséghez való joggal, és hogy az alábbi Charta a világ minden
országában megvalósuljon.
 
❖ Műtét előtti konzultáció annak érdekében, hogy a sztómás meggyőződhessen az operáció
    előnyeiről és a sztómával való élet alapvető tényeiről.
 
❖ A megfelelő helyen és jól felépítetten, a sztómás komfortjának teljes figyelembevételével
    kialakított sztóma. 
 
❖ Gyakorlott és szakszerű operáció előtti és utáni orvosi és sztómanővéri ellátás mind a
    kórházban, mind a közösségben.

❖ Teljes és részletes információ valamennyi, az adott országban rendelkezésre álló
    segédeszközről és orvosi felszerelésről.

❖ Az elérhető sztómás termékek közötti előítéletektől és fenntartásoktól mentes
    választás lehetősége.

❖ Információ a nemzeti sztómás szövetségről, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokról
    és támogatási lehetőségekről.

❖ A család, az egyéni karrier és a barátok számára szóló támogatás és információ annak
    érdekében, hogy jobban megértsék azokat a feltételeket és alkalmazkodási
    követelményeket, amelyek nélkülözhetetlenek a kielégítő sztómás életminőség létrehozásához.

 

 

(IOA, 1993. június, Felülvizsgálva 1997. június Felülvizsgálta: World Council 2004, 2007)
Támogatói logók 3X